Diploma (XIII)

Paintings
Loading...
About
W 1970 roku Edward Dwurnik ukończył siedmioletnie studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 5 czerwca 1970 roku obronił pracę dyplomową na Wydziale Malarstwa. Było to jedenaście horyzontalnych obrazów batalistycznych, które tworzą cykl „Dyplom”. Ich kompozycje wypełniają nacierające na siebie grupy ludzi; fantastycznych rycerzy, wojowników ze sztandarami, mężczyzn z kijami, trójzębami, mieczami. Część teoretyczna dyplomu zatytułowana „Rozumienie dzieła sztuki” składała się z rozprowadzonej wśród studentów ASP ankiety i wyciągniętych z niej wniosków.
Loading...