Romantycy (XXI)

Obrazy
Loading...
About
Cykl „Romantycy” można nazwać autorską galerią portretów wielkich Polaków. Są tu zarówno przedstawiciele epoki Romantyzmu, jak i osoby żyjące w innych epokach; poeci (Jan Kochanowski, Adam Mickiewicz, Cyprian Kamil Norwid, Wisława Szymborska), pisarze (Zygmunt Krasiński, Witold Gombrowicz, Gustaw Herling-Grudziński, Jarosław Iwaszkiewicz), artyści wizualni (Władysław Strzemiński i Katarzyna Kobro, Jan Matejko, Jacek Malczewski), twórcy teatru (Helmut Kajzar), przywódcy duchowi (Maksymilian Maria Kolbe), politycy (Stanisław Kościuszko, Bronisław Geremek), filozofowie (Tadeusz Kotarbiński), badacze kultury (Maria Janion). Na tle innych olejnych prac Edwarda Dwurnika, serię wyróżnia kolażowa technika. Portrety wycięte są z tektury i naklejone na płótno, a następnie ekspresyjnie pokryte farbą.
Loading...