Edward Dwurnik ZBIÓRKA NA PLACU

Edward Dwur­nik (1943-2018) był twórcą wyjątkowej, jed­noosobowej firmy malar­skiej, która przez półwiecze z suk­cesem materializowała nie­for­malne credo: każdemu społeczeństwu – jego sztuka. Ten wybitny artysta pozostawił po sobie olbrzymi, fascynujący i częściowo tylko roz­poznany dorobek. „Zbiórka na placu” w galerii Raster jest pierwszą oficjalną wystawą Dwur­nika od jego śmierci i otwiera nowy rozdział w lek­turze jego twórczości. Naszym celem jest ukazanie malarza jako artysty o wyjątkowym społecznym słuchu i intuicji, pracującego w stanie nieustającej mobilizacji – wobec sztuki oraz jej szerokiego, kul­turowego i politycz­nego kon­tek­stu. Artysty-​trikstera, który nie stroni od potoczności i prowokacji, świadomie porusza się między sym­bolizmem i groteską, banałem i wzniosłością, tworząc obrazy, które zaskakująco celnie wpisują się we współczesną atmosferę politycz­nej duszności, polaryzacji i populizmu. Na wystawie pokazane zostaną wybrane obrazy z lat 80. XX wieku z dwóch głośnych cykli malar­skich Dwur­nika – „Sportowcy” oraz „Robotnicy”. Była to szczególna dekada w twórczości artysty – w 1982 roku brał udział w najważniejszym międzynarodowym przeglądzie sztuki współczesnej – „Documenta” w Kassel – ale też czas stanu wojen­nego, kryzysu i napięć społecznych w Polsce. Wizyjne i empatyczne malar­stwo Dwur­nika niosło w sobie wyjątkowy ładunek eks­presji. Malarz nie odwraca wzroku – prze­ciw­nie, swoimi obrazami drąży pytania o kondycję pol­skiego tłumu, jego upadki, obsesje i fan­tazje. Roz­poznajemy tu wyborców różnego sortu: ludzi przywdziewających uśmiechnięte maski i unoszących się na skrzydłach – jak listonosz samot­nie przemierzający szarą, polską otchłań. Obrazy, ciężkie od farby i jej błotnistych tonów, malowane z werwą i pasją, są przejmujące tak w war­stwie nar­racyj­nej jak materialnej. Za życia artysta uczestniczył w kilku wystawach i projek­tach galerii Raster m.in. prezentował indywidualną wystawę pt. „Do końca, 1973” (2003), a ostat­nio brał udział w wystawie zbiorowej pt. „Gdybym był księżycem” (2018).

Raster Gallery,

 

Loading...