Przyszłość Teraźniejszość, Schaulager, Bazylea, 2015