Edward Dwurnik. Obrazy i rysunki, Galeria Vorstellen, Hamburg, 1992 - 1993

 

Loading...